„NaDęty Chopin” to cykl imprez organizowanych od maja do października 2010 ro­ku, poświęcony pamięci Fryderyka Chopina i mający na celu roz­pro­pa­go­wa­nie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, twórczości kompozytora. Celem pro­jek­tu jest uwspółcześnienie klasycznej muzyki Chopina poprzez nie­ty­po­we aranżacje i inter­pre­ta­cje jego dzieł za pośrednictwem różnych gatunków muzyki tj. np.: rock, jazz, swing, reggae, folk, blues czy orkiestry dęte (big bandy). Dzięki takim zabiegom chcemy aby dzieła Chopina nabrały nowego, świeżego brzmienia, co w efekcie doprowadzi do większego zainteresowania twórczością kompozytora w śro­do­wis­ku subkultur muzycznych. w projekcie kładziemy nacisk na wysoki poziom artystyczny prezentowanych utworów, innowacyjność oraz poszanowanie dla twórczości kompozytora.

Całość podzielona została na 3 etapy:

  1. Edukacyjny — dla szkół z powiatu świeckiego,
  2. Konkursowy — promocja międzynarodowa, a wstęp na wszystkie etapy jest bezpłatny, tak by kontakt z twórczością Chopina był powszechny i ciągły. Projekt „NaDęty Chopin” ma również na celu umożliwić w dostępny sposób popularne muzykowanie w oparciu o ambitny i wartościowy repertuar,
  3. Konkursowy — ogólnopolski.

Priorytetem projektu „NaDęty Chopin” jest zrealizowanie etapów nie­kon­wen­cjo­nal­nych i wartościowych, promujących osobę i twórczość Fryderyka Chopina w kraju i za granicą za pośrednictwem muzyki współczesnej.

Etap 1

Pierwszy etap „Chopinomania” ma charakter edukacyjny i skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych z powiatu świeckiego. Każdego dnia od po­nie­dział­ku do piątku odbywać się będą po dwa seanse filmowe w ciągu dnia pt. „Chopin. Pragnienie miłości”, poprzedzone referatem biograficznym ar­tys­ty. Na 21 maja zaplanowana została prelekcja dla mieszkańców Świecia i okolic dotycząca „Twórczości Fryderyka Chopina w kulturze muzycznej Pomorza i Kujaw” autorstwa dr Aleksandry Kłaput-Wiśniewskiej z Pracowni Kultury Muzycznej Po­mo­rza i Kujaw przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, oraz na temat „Inter­pre­ta­cji dzieł Chopina na zespoły muzyczne” wygłoszonym przez Orina Bebenowa, z Pol­skie­go Związku Chórów i Orkiestr Dętych oddział w Bydgoszczy. Całość połączona będzie z koncertem utalentowanego 12-letniego pianisty Jana Gzelli, ucznia V kla­sy Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia nr 1 im. H. Wie­niaw­skie­go.

[pokaż / ukryj treść]

Etap 2

Drugi etap „NaDęty Chopin” — Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych. Do udziału w konkursie zapraszamy najlepsze orkiestry dęte z kraju i zagranicy. Pierwszego dnia festiwalu, orkiestry zaprezentują swój repertuar mieszkańcom Świecia koncertując w kluczowych miejscach miasta. Podczas godzinnych kon­cer­tów plenerowych towarzyszyć orkiestrom będą zespoły taneczne majorettek i bu­ła­wek uświetniając swoimi choreografiami występy muzyków. Dzień pierwszy fes­ti­wa­lu jest zapowiedzią najważniejszego punktu jakim jest część konkursowa pt. „Na­Dę­ty Chopin”. W czasie oficjalnego otwarcia Międzynarodowego Festiwalu na Dużym Rynku, zostaną przekazane klucze do bram miasta orkiestrom przez Burmistrza Świecia. Orkiestry odegrają wspólnie 2 utwory „Orkiestry dęte”, „Hejnał Festiwalu”, a następnie przemaszerują ulicami miasta do amfiteatru na część konkursową. Jury, wysłucha 2 utwory obowiązkowe: Poloneza a Dur oraz Ro­man­se Chopina w dowolnej aranżacji i interpretacji. Orkiestry walczyć będą o nagrody pieniężne i wyróżnienia rzeczowe. Wieczorem delegacje orkiestr złożą kwiaty pod pamiątkową tablicą F. Chopina w Kozłowie tym samym składając hołd wielkiemu kompozytorowi. Na niedzielę zaplanowany został koncert galowy podczas którego zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia.

[pokaż / ukryj treść]

Etap 3

Trzeci etap „A we mnie Chopin gra” ma charakter konkursowy o zasięgu ogól­no­pol­skim. Adresowany jest do wszystkich środowisk muzycznych, którzy za wyz­wa­nie stawiają sobie stworzenie własnej aranżacji, interpretacji wybranego dzieła Chopina. Zakwalifikowane podmioty wezmą udział w konkursie a jury powołane przez organizatora przyzna nagrody pieniężne i wyróżnienia. Laureaci konkursu wezmą udział w koncercie galowym połączonym z koncertem gwiazdy wieczoru Andrzeja Jagodzińskiego.

[pokaż / ukryj treść]

Podsumowanie

Etap podsumowania, jest etapem uroczystego zakończenia projektu. Za­pla­no­wa­na została projekcja filmu z przebiegu wszystkich etapów „NaDęty Chopin”. Etap ten ma na celu podziękowanie artystom, partnerom i wszystkim osobom biorącym udział w realizacji tego zadania. Uczestnikom rozdamy pamiątkowy katalog.

[pokaż / ukryj treść]